අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

21
ඔක්2020
ආයූර්වේද සංරක්ෂණ සභාව මගින් ඖෂධීය කැඳ  ලබා දීම

ආයූර්වේද සංරක්ෂණ සභාව මගින් ඖෂධීය කැඳ ලබා දීම

ආයූර්වේද සංරක්ෂණ සභාව මගින් ඖෂධීය කැඳ  ලබා...

16
මැයි2020
පොල්ගහවෙලට නායයෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමක්

පොල්ගහවෙලට නායයෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමක්

පවතින වැසි සහිත තත්වය හමුවේ පොල්ගහවෙල ප්‍රාදේශීය...

30
අප්‍රේ2020
කොරෝනා මර්ධන කමිටුව

කොරෝනා මර්ධන කමිටුව

ප්‍රාදේශීය කොරෝනා වැළැක්වීමේ කමිටු රැස්වීමප්‍රාදේශීය කොරෝනා වැළැක්වීමේ...

13
පෙබ2020
සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2020-02

සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2020-02

සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩී....

Scroll To Top